บริการของเรา

 

Simulator Provider

ให้บริการด้านออกแบบ จัดหา จัดสร้าง และพัฒนา เครื่องจำลองการบินในทุกระดับความต้องการ และทุกรูปแบบการใช้งานไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงภายในบ้าน จนถึงใช้เพื่อฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ

Simulator Advisor and Consultant

ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ พัฒนา และให้คำแนะนำ ในการใช้งาน Flight simulator ตลอดจนการขอรับรองจากหน่วยงานราชการ

Simulator parts and Equipment suppliers

จัดหา จัดซื้อ อุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของ Flight Simulator ตามความต้องการ ในทุกระดับความต้องการ และทุกรูปแบบการใช้งานไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงภายในบ้าน จนถึงใช้เพื่อฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ

Simulator Maintenance services

บริการให้คำแนะนำการวางแผนซ่อมบำรุง จัดเตรียมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เพื่อวางแนวทางในการบำรุงรักษา ตลอดจนการซ่อมบำรุงที่จำเป็นตลอดการใช้งาน