ร่วมงานกับเรา

 

 Accounting officer
           Qualifications:

o   เพศหญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป

o   วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

o   ใช้โปรแกรมMS OFFICE (Word – Excel) ได้ดี

o   มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง

o   มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี

o   หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

o   มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

Job Description:

o   จัดทำ ภงด. 1 , ภงด. 3 , ภงด. 53 ประจำเดือน

o   จัดทำแบบ ภพ.30 ประจำเดือน

o   จัดทำรายงานภาษี / ภาษีขาย ประจำเดือน

o   คำนวณยอดการชำระภาษี ภพ.30  ในแต่ละเดือนจัดส่งให้ฝ่ายการเงิน เพื่อทำเบิกเงินไปชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

o   จัดทำเอกสารด้านภาษีอากร ประจำเดือน / ประจำปี (ภงด.1, เงินสมทบ ฯลฯ)

·         Simulator Technician

           Qualifications:

o   เพศชาย อายุ 22-25 ปี

o   ปวส.-ปริญญาตรี ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

o   สามารถพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ หากมีคะแนน TOEIC 350 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

o   หากมีประสบการณ์ด้านซ่อม / ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ การตอบปัญหาด้านเทคนิค จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

o   มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ( Ms Word, Office, Excel) และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

o   ยินดีที่จะเรียนรู้

o   ประสานงานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

o   มีทัศนคติที่ดีและระลึกถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ

o   สามารถทำงานเป็นกะได้

o   มีใจรักการบิน Simulator (สำคัญ)

Job Description:

o   ตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

o   ดูแลระบบ Simulator และ Facility ภายใน Training Center ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

o   ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Simulator ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

o   ดูแลและจัดทำเอกสารรายงานการตรวจเช็คสภาพเครื่อง

·         Programmer

             Qualifications:

o   Bachelor’s Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, IT or related fields.

o   Male/Female, Age between22 – 35.

o   Highly responsible and self motivated.

o   Good command of written and spoken English.

o   Interest in flight simulator and aviation business.

o   Experience in C++

o   Knowledge XML

Contact Information: Please submit  your resume and photo to:Human Resources DepartmentW & M Modifier Company Limited20  M.2 Srinakharin Rd, Bangkaew, Bangplee, Samut Prakan, Thailand 10540 Telephone : 02-738-7880    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Careers_1

 

 Accounting officer
           Qualifications:

o   เพศหญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป

o   วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

o   ใช้โปรแกรมMS OFFICE (Word – Excel) ได้ดี

o   มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง

o   มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี

o   หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

o   มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี

Job Description:

o   จัดทำ ภงด. 1 , ภงด. 3 , ภงด. 53 ประจำเดือน

o   จัดทำแบบ ภพ.30 ประจำเดือน

o   จัดทำรายงานภาษี / ภาษีขาย ประจำเดือน

o   คำนวณยอดการชำระภาษี ภพ.30  ในแต่ละเดือนจัดส่งให้ฝ่ายการเงิน เพื่อทำเบิกเงินไปชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

o   จัดทำเอกสารด้านภาษีอากร ประจำเดือน / ประจำปี (ภงด.1, เงินสมทบ ฯลฯ)

·         Simulator Technician

           Qualifications:

o   เพศชาย อายุ 22-25 ปี

o   ปวส.-ปริญญาตรี ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

o   สามารถพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ หากมีคะแนน TOEIC 350 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

o   หากมีประสบการณ์ด้านซ่อม / ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ การตอบปัญหาด้านเทคนิค จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

o   มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ( Ms Word, Office, Excel) และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ

o   ยินดีที่จะเรียนรู้

o   ประสานงานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

o   มีทัศนคติที่ดีและระลึกถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ

o   สามารถทำงานเป็นกะได้

o   มีใจรักการบิน Simulator (สำคัญ)

Job Description:

o   ตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

o   ดูแลระบบ Simulator และ Facility ภายใน Training Center ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

o   ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ Simulator ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

o   ดูแลและจัดทำเอกสารรายงานการตรวจเช็คสภาพเครื่อง

·         Programmer

             Qualifications:

o   Bachelor’s Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, IT or related fields.

o   Male/Female, Age between22 – 35.

o   Highly responsible and self motivated.

o   Good command of written and spoken English.

o   Interest in flight simulator and aviation business.

o   Experience in C++

o   Knowledge XML

Contact Information: Please submit  your resume and photo to:Human Resources DepartmentW & M Modifier Company Limited20  M.2 Srinakharin Rd, Bangkaew, Bangplee, Samut Prakan, Thailand 10540 Telephone : 02-738-7880    Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการของเรา

 

Simulator Provider

ให้บริการด้านออกแบบ จัดหา จัดสร้าง และพัฒนา เครื่องจำลองการบินในทุกระดับความต้องการ และทุกรูปแบบการใช้งานไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงภายในบ้าน จนถึงใช้เพื่อฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ

Simulator Advisor and Consultant

ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ พัฒนา และให้คำแนะนำ ในการใช้งาน Flight simulator ตลอดจนการขอรับรองจากหน่วยงานราชการ

Simulator parts and Equipment suppliers

จัดหา จัดซื้อ อุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ ของ Flight Simulator ตามความต้องการ ในทุกระดับความต้องการ และทุกรูปแบบการใช้งานไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงภายในบ้าน จนถึงใช้เพื่อฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ

Simulator Maintenance services

บริการให้คำแนะนำการวางแผนซ่อมบำรุง จัดเตรียมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เพื่อวางแนวทางในการบำรุงรักษา ตลอดจนการซ่อมบำรุงที่จำเป็นตลอดการใช้งาน

 

เกี่ยวกับเรา

          "ผู้นำในการเป็นบริษัท ผู้พัฒนา ผลิตและให้บริการ เครื่องฝึกบินจำลองครบวงจร"

          บริษัท ดับบลิวเอ็ม ซิมูเลเตอร์ จำกัด คือ บริษัทผู้พัฒนา ออกแบบ สร้างและให้บริการ การจัดระบบ จัดหา ติดตั้ง และให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึงการซ่อมบำรุง เครื่องฝึกจำลองการบิน (Flight Simulator) ครบวงจรรายแรก ในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและให้บริการเครื่องฝึกบินจำลองที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด

          เพื่อฝึกฝนบุคลากรการบิน เพื่อสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ บรรลุถึงความเป็นมืออาชีพและความปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของธุรกิจการบินในปัจจุบันและอนาคต

          เพื่อให้มีเครื่องจำลองการบิน สำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันและสนใจในอาชีพนักบิน และสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ท้าทายความสามารถ ในการบังคับอากาศยาน ไปในที่ต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก ด้วยความเสมือนจริงที่ล้ำสมัย เพื่อความบันเทิงภายในบ้านและธุรกิจ

เอกสารรับรอง

FSTD Type VI

ICAO  9625 3rd Edition

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผลิตภัณฑ์