เกี่ยวกับเรา

          "ผู้นำในการเป็นบริษัท ผู้พัฒนา ผลิตและให้บริการ เครื่องฝึกบินจำลองครบวงจร"

          บริษัท ดับบลิวเอ็ม ซิมูเลเตอร์ จำกัด คือ บริษัทผู้พัฒนา ออกแบบ สร้างและให้บริการ การจัดระบบ จัดหา ติดตั้ง และให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึงการซ่อมบำรุง เครื่องฝึกจำลองการบิน (Flight Simulator) ครบวงจรรายแรก ในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและให้บริการเครื่องฝึกบินจำลองที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด

          เพื่อฝึกฝนบุคลากรการบิน เพื่อสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ บรรลุถึงความเป็นมืออาชีพและความปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของธุรกิจการบินในปัจจุบันและอนาคต

          เพื่อให้มีเครื่องจำลองการบิน สำหรับผู้ที่มีความใฝ่ฝันและสนใจในอาชีพนักบิน และสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ท้าทายความสามารถ ในการบังคับอากาศยาน ไปในที่ต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก ด้วยความเสมือนจริงที่ล้ำสมัย เพื่อความบันเทิงภายในบ้านและธุรกิจ